5 soluții pentru salvarea sistemului de învățământ în mediul rural

• World Vision România a identificat 5 soluții care ar reduce decalajele rural-urban la nivelul școlilor. Programele „Școală dupa Școală”, formarea constantă a profesorilor, educația parentală, digitalizarea școlilor și dezvoltarea infrastructurii sunt direcțiile principale spre care ar trebui să se îndrepte deopotrivă eforturile și finanțările

• “Vreau o școală ca la țară” este noua platformă World Vision România care va integra toate proiectele educaționale

Astăzi, chiar în prima zi a anului școlar 2019-2020, sistemul educațional din România se confruntă în continuare cu probleme grave, iar decalajul dintre școlile de la sat și cele de la oraș rămâne unul profund. La nivel național, rata de părăsire timpurie a școlii este de 27,1% în zonele rurale, comparativ cu media naţională de 18,1% şi media UE de 10,6%, conform raportului UE Monitorul Educaţiei şi Formării, 2018. Nivelul acestui indicator este departe de ţinta asumată de România pentru 2020, care este de 11,3%. Sărăcia și excluziunea socială sunt de două ori mai mari la sate față de orașe, iar copiii se chinuie să meargă la școală, deși nevoile primare cum ar fi asigurarea hranei sau condițiilor minime de trai nu le sunt îndeplinite și nu beneficiază, de cele mai multe ori, de susținerea părinților.

Cu toate acestea, școala de la țară ar putea deveni o școală model, dacă ar exista eforturi susținute și resurse alocate în acest sens. World Vision România propune 5 soluții pentru a reduce decalajele rural-urban și pentru a rezolva problemele cu care școlile din mediul rural se confruntă, soluții integrate în noul program al Fundației, “Vreau o școală ca la țară”, care va integra toate activitățile și proiectele dedicate educației:

1. Înființarea, extinderea și susținerea financiară a programelor „Școală dupa Școală” la nivel național, cu scopul de a crește prezența școlară și a reduce analfabetismul funcțional. În viziunea World Vision România, programul trebuie să includă ore de afterschool și o masă caldă. Astfel, copiii își fac temele într-un mediu supravegheat, cu ajutorul profesorilor și își dezvoltă abilitățile de viață. În plus, masa caldă este importantă pentru că le oferă un meniu variat și echilibrat pe care nu-l primesc acasă în mod constant și îi ajută astfel să se concentreze mai bine la ore. World Vision România a oferit în 2018 un total de aproximativ 230.000 de mese calde și 460.000 de ore de afterschool, în programe desfășurate de Fundație de tip Școală după Școală, dintre care cel mai important este Pâine și Mâine (1281 de elevi înscriși în program). „Pâine și Mâine” le oferă copiilor din program o masă caldă pe zi (cu două feluri și un desert) și posibilitatea de a se pregăti în fiecare zi, timp de două ore, într-un program de tip „Școală după școală”, sub coordonarea unui profesor angajat special pentru acest proiect. World Vision continuă să sprijine copiii în parcursul educațional și la liceu, prin proiectul “Vreau în clasa a 9-a”, care le oferă burse școlare care acoperă o parte din costul cazării la cămin sau al transportului, workshopuri lunare de dezvoltare personală și profesională, tabere de vară anuale (pentru mulți copii, singurele şanse de a ieşi din comunitate), stagii de pregătire practică etc.

2. Programe de formare constantă a profesorilor și atragerea celor mai competenți în școlile din mediul rural, care să conducă la îmbunătățirea calității educației și la accesul echitabil la educație pentru copiii aflați în situații de risc. Nu există sisteme de învățământ performante cu profesori nepregătiți. Însă, din păcate, există mari disparităţi în privinţa calificării cadrelor didactice între rural și urban. Conform studiilor World Vision România, s-a constatat o concentrare puternică a cadrelor didactice cu doctorat/cu gradul didactic I şi cu experienţă în unităţile de învăţământ din mediul urban, în timp ce în mediul rural mulți profesori sunt la începutul carierei, cu şi fără definitivat și, în mare parte, navetiști. Formarea profesorilor în spiritul pedagogiei centrate pe elev reprezintă o preocupare constantă a World Vision România, peste 600 de cadre didactice beneficiind de programele desfăşurate de Fundație anul trecut. Acest tip de pedagogie îl învață pe elev să învețe, îi oferă în primul rând competențe și mai puțin informații, îi stimulează curiozitatea și îl implică în viața comunității. Parcursul de învățare este unul interdisciplinar și orientat spre formarea unor cetățeni responsabili, capabili să se adapteze schimbărilor culturale și tehnologice și să răspundă provocărilor unei piețe a muncii din ce în ce mai fluide.

3. Programe de educație parentală, care să aibă ca rezultat părinți care să înțeleagă importanța educației pentru viitorul copilului. Experiența de trei decenii în satele din România ne-a arătat că, pentru a-i educa pe copii, trebuie să-i educi mai întâi pe părinți. Părinții reprezintă un pilon important în educația copiilor. În familiile care se confruntă cu greutăți și lipsa banilor, copilul are nevoie de susținerea necondiționată a părinților pentru a-și putea continua studiile. Părinții sunt cei care trebuie să înțeleagă mai întâi importanța școlii, dar și felul în care trebuie să vorbească, să se poarte și să-și ajute copilul în momente dificile. De aceea, peste 1200 de părinți au primit anul trecut sfaturi de la specialiști pentru îmbunătățirea relației cu cei mici, în cadrul programelor World Vision.

4. Digitalizarea școlilor, cu scopul de a face educația mai atractivă, adaptată vremurilor actuale, atât pentru elevi, cât și pentru profesori. Cel mai important proiect de educație digitală al Fundației World Vision este „Școala din valiză”, finanțat de Fundația Vodafone România. Scopul proiectului este încurajarea elevilor din opt școli din mediul rural să învețe cu ajutorul echipamentelor digitale și al unei platforme interactive de e-learning (https://www.scoaladinvaliza.ro/). Profesorii participanți la program au primit câte o valiză (dintr-un total de 10) ce conține câte 25 de tablete, un laptop, un videoproiector, un sistem audio, un sistem de încărcare a echipamentelor, un router wi-fi și un modem 4G. Platforma www.scoaladinvaliza.ro oferă acces la resurse educaționale și găzduiește de asemenea lecțiile create de profesori, care pot fi utilizate de oricine se înregistrează pe site. Proiectul are un total de 3.289 de beneficiari – copii, cadre didactice, părinți și voluntari.

5. Infrastructură școlară adecvată zilelor noastre și nevoilor copilului Copiii din mediul rural au dreptul la condiții decente de învățare: școli cu apă curentă și curent electric, școli reabilitate, cu toalete în interior, confort termic, igienă corespunzătoare, școli care să funcționeze în clădiri păzite, sigure, cu avizul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Eforturile autorităților locale și centrale ar trebui să se concentreze pe asigurarea acestor condiții minime.